LASIK Hotline

การเตรียมตัวมาตรวจประเมินสภาพตา

  1. ต้องงดใส่คอนแทคเลนส์ 3-7 วัน ก่อนมาตรวจประเมิน สำหรับเสนส์แบบนิ่ม (soft lens) เพื่อให้กระจกตากลับสู่สภาพปกติ โดยปราศจากการกดทับของคอนแทคเลนส์ และหากเป็นเลนส์ชนิดกึ่งแข็ง ต้องงดใส่อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนมาตรวจ
  2. ไม่ควรขับรถมาเอง ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากในขั้นตอนการตรวจจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้ดวงตาแพ้แสง สู้แสงไม่ได้นาน 4-6 ชม. ดังนั้นควรเตรียมแว่นกันแดดมาด้วย
  3. ควรงดใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin หรือ Isotret มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
  4. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ หรือทานยานอนหลับก่อนมาตรวจ
  5. ใช้เวลาในการตรวจ 2-4 ชม. ดังนั้นควรสำรองเวลาใช้ในการตรวจให้ครบถ้วน