LASIK Hotline

การผ่าตัดแบบ PRK

PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์อีกวิธี ที่มีขั้นตอนการทำแตกต่างจาก Femto Lasik และ ReLEx SMILE คือ จะมีการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุดที่เรียกว่า ผิวชั้น Epithelium ของกระจกตาออกก่อน แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตา ให้ได้ค่าสายตาตามต้องการ แล้วใช้คอนแทคเลนส์สวมปิดทับแผลไว้ 3-5 วันเพื่อรอให้ผิวด้านบนโตขึ้นมาใหม่ เมื่อแผลหายดีแล้ว ก็เอาคอนแทนเลนส์ออก การมองเห็นก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ จะไม่ได้ชัดมากในช่วง 1 สัปดาห์แรก และส่วนใหญ่จะได้การมองเห็นที่คมชัดหลังจากทำไปแล้ว 1เดือนขึ้นไป วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิก หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน

วิธี PRK ถึงแม้จะไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากเป็นวิธีที่หลังทำจะมีอาการปวดมาก ลืมตาไม่ขึ้น น้ำตาไหลพราก 2-3 วันเลยทีเดียว แต่ก็เป็นวิธีที่คนไข้บางกลุ่มจำเป็นต้องทำด้วยวิธีนี้เช่น คนไข้ที่ต้องการทำไปสอบทหาร ตำรวจ นักบิน หรือคนไข้ที่ไม่สามารถทำ Femto Lasik หรือ ReLEx SMILE ได้เพราะกระจกตาบาง

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี PRK

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • หากผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ไม่เป็นโรคตาชนิดอื่น เช่น โรคกระจกตาย้วย , ตาแห้งอย่างรุนแรง , ต้อหิน , จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่อยู่ในช่วงใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร (กรณีประจำเดือนกลับมาแล้ว 2 รอบ สามารถทำได้)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย PRK ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี PRK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง