LASIK Hotline

การผ่าตัดแบบ ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction, Small Incision Lenticule Extradition) เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ในการรักษาภาวะสายตาสั้น เอียง โดยใช้แสงเลเซอร์ ใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ไร้ใบมีด

ในการผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx SMILE นี้ คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด อาจจะมีความรู้สึกบ้างว่ามีอุปกรณ์มาสัมผัสบนตาเบาๆ แต่ไม่เจ็บ หลังการผ่าตัดจะมีแผลที่ขอบกระจกตาเพียง 2-4 mm. ทำให้กระจกตายังคงความแข็งแรงอยู่ ลดภาวะเสี่ยงของฝากระจกตาเคลื่อนได้ อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูงเพราะเป็นการรักษาโดยใช้การปรับแต่งเนื้อเยื้อภายในชั้นเนื้อกระจกตาโดยการคำนวณค่าชิ้นเนื้อกระจกตาเป็นรูปร่าง 3มิติ ที่เรียกว่า Lenticule ด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง (Femtosecond Laser) แล้วดึงออกผ่านแผลขนาด 2-4 mm. เมื่อ Lenticule ถูกดึงออกไปแล้ว ผิวหน้าของกระจกตาจะทำการปรับสภาพตามรูปแบบความโค้งเองตามค่าสายตาที่ตั้งไว้

ผลดีของการรักษาด้วยวิธี ReLEx

 • คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด และหลังทำผ่าตัดจะเคืองตาน้อยกว่าวิธีอื่น
 • สามารถแก้ไขสายตาสั้น เอียง ได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสสำหรับคนที่ไม่สามารถทำ Femto Lasik หรือ Lasikแบบใบมีดได้
 • เนื่องจากการผ่าตัดมีแผลเล็ก ทำให้กระจกตายังคงความแข็งแรงอยู่
 • ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่น อาการตาแห้ง
 • ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่าวิธีอื่น ทำให้คนไข้รู้สึกสบายๆ ไม่เกร็ง

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี ReLEx

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • หากผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ไม่เป็นโรคตาชนิดอื่น เช่น โรคกระจกตาย้วย , ตาแห้งอย่างรุนแรง , ต้อหิน , จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่อยู่ในช่วงใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร (กรณีประจำเดือนกลับมาแล้ว 2 รอบ สามารถทำได้)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย ReLEx ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วย ReLEx อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง