LASIK Hotline
02 886 6600-13

เลสิกคืออะไร

เลสิก คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยการใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "เอ็กไซเมอร์เลเซอร์" (Excimer Laser) ซึ่งเป็นเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้นในระดับ อัลตราไวโอเลต (193 nm.) เป็นแสงเลเซอรแบบเย็น ซึ่งจะทำปฏิกิริยา กับพื้นที่ผิว สัมผัสเท่านั้น ไม่กระจายไปด้านข้างหรือผ่านทะลุเข้าไปภายในลูกตา แต่อย่างใด

โดย จะใช้ร่วมกับเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่า "ไมโครเคอราโตม" (Microker- atome) ซึ่งจะใช้แยกชั้นของกระจกตา ออกประมาณ 1 ใน 3 ของความหนา ของ ความหนา ของกระจกตา ทั้งหมด แล้วยิงเลเซอร์ ไปที่เนื้อ กระจกตาทั้งหมดแล้วยิงเลเซอร์ที่เนื้อกระจกตาชั้น กลางเพื่อปรับเปลี่ยนความโค้ง แล้วจึงปิดประจกตากลับลงไป โดยไม่ต้องเย็บกระจกต าสามารถสมาน ติดกันเองตามธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ รวมเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า "เลเซอร์ อิน-สิตู เคอราโตมิลูซิล" (Laser In- situ Kerato-mileusis) หรือ เลสิก (Lasik) ซึ่งเป็นวิธีการรักษา สายตาผิดปกติ ที่แน่นอนและแม่นยำที่สุด

ขั้นตอนการทำเลสิก

ขั้นตอนที่ 1: การใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา – เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดจะทำหน้าที่แยกชั้นกระจกตาที่มีความหนาตามที่กำหนด และทำการยก Flap ที่ทำการแยกชั้นออกมาแล้วนั้นขึ้นเผยให้เห็นเนื้อกระจกตาในชั้น Stroma เพื่อใช้ในการยิงเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้คำนวนเอาไว้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งใบบริเวณชั้น Stromaของกระจกตา

ขั้นตอนที่ 3: แพทย์จะนำชั้นของฝากระจกตาที่เปิดแยกไว้ปิดกลับมายังที่เดิม โดยครอบเหนือบริเวณที่ได้ทำการยิงเลเซอร์แล้ว, อาจใช้หรือไม่ใช้คอนแทกเลนส์ในการครอบตาไว้หลังผ่าตัดก็ได้แล้วแต่กรณี

ผู้ที่เหมาะสมในการทำเลสิก

  • ผู้ที่มีปัญหาการใส่แว่น ทำงานกลางแจ้ง และรู้สึก หรือคอนแทคเลนส์
  • ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย หรือ ผู้ที่มีปัญหาการใส่แว่น ทำงานกลางแจ้ง และรู้สึก หรือคอนแทคเลนส์ ไม่สะดวกเมื่อต้องใช้แว่น หรือคอนแทคเลนส์

สิ่งที่ได้รับจากการทำเลสิก

จุดประสงค์ที่สำคัญ คือ ต้องการให้ หายจากสายตาสั้น หรือ เอียงโดยสิ้นเชิง และ ถาวร เป็นอิสระจากการใช้แว่นตา หรือ เลนส์สัมผัสตลอดไป แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถทำให้ได้ตามจุดประสงค์สุดยอดก็จะมีจุดประสงค์ที่รองลงมาก็คือ ช่วยให้สายตาสั้นหรือเอียงลดลงจากเดิมให้มากที่สุด เพื่อจะไม่ จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแว่นตาหรือเลนส์สัมผัสตลอดเวลา