LASIK Hotline

เลสิก (LASIK) คืออะไร

เลสิก (LASIK) คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ โดยวิธีการผ่าตัดจะมีการแยกชั้นกระจกด้านบน ให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ แล้วยกชั้นกระจกตาที่แยกแล้วนี้ขึ้น เพื่อใช้เลเซอร์ ที่เรียกว่า "เอ็กไซเมอร์เลเซอร์" ยิงไปบนชั้นกระจกตาชั้นกลาง เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้ง แล้วจึงปิดกระจกตากลับลงไปโดยไม่ต้องเย็บ กระจกตาสามารถติดกันเองตามธรรมชาติ

เครื่องมือที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตานั้น ในสมัยเริ่มแรก เราจะใช้เครื่อง ไมโครเคอราโตม (Microkeratome) หรือใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา แต่ในปัจจุบัน เราได้นำเทคโนโลยีเครื่องเฟมโตเซคเกิ้ลเลเซอร์ (Femtosecond Laser) เข้ามาใช้ในการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งทำให้มีความแม่นยำและนุ่มนวลกว่าการใช้ใบมีด โดยเรียกวิธีนี้ว่า Femto-LASIK

ขั้นตอนการทำเลสิก (LASIK หรือ Femto-LASIK)

เลสิก (LASIK) คืออะไร

ขั้นตอนแรก หลังจากหยอดยาชา และยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมสภาพตาให้เหมาะสมแล้ว คุณหมอจะเริ่มการแยกชั้นกระจกตาคนไข้ทีละข้าง โดยใช้แสงเลเซอร์ยิงไปยังกระจกตาที่เราได้กำหนดความหนาของชั้นกระจกตาไว้แล้ว

Femto LASIK

จากนั้น ใช้เครื่องมือยกชั้นกระจกตาขึ้นเพื่อเตรียมพื้นที่กระจกตาชั้นกลาง ให้พร้อมสำหรับยิงเลเซอร์เอ็กไซเมอร์

การยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา

ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ตามค่าสายตาของคนไข้ โดยขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด คนไข้จะต้องมองตรงๆ และนิ่งที่สุด ถึงแม้ว่าเครื่องเลเซอร์สมัยใหม่จะมีระบบตามการเคลื่อนไหวของตาอย่างรวดเร็ว แต่คนไข้ก็ควรนิ่งที่สุด

กระจกตา

ขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการวางชั้นกระจกตากลับเข้าที่เดิม โดยต้องรอประมาณ 3 นาที กระจกตาก็จะติดกลับเข้าที่เหมือนเดิม แล้วผู้ช่วยจะปิดฝากระจกตาให้คนไข้กลับบ้าน เพื่อป้องกันการขยี้ตา

ผู้ที่เหมาะสมในการทำเลสิก

  • ผู้ที่ไม่อยากใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ เพราะทำให้เสียบุคลิคภาพ เช่น การใส่แว่นตาหนาเตอะ หรือใส่คอนแทคเลนส์นานเกินไปตาก็จะแดง
  • ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬาบางประเภทที่ไม่สะดวกในการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ เช่นการว่ายน้ำ ดำน้ำ, วิ่งระยะไกล
  • ผู้ที่ต้องทำงานในบางอาชีพ ที่ห้ามใส่แว่น เช่น แอร์ฮอสเตส นักบิน ซึ่งถึงแม้จะให้ใส่คอนแทคเลนส์ได้ แต่ก็ไม่สะดวก และมีระยะเวลาที่ต้องใส่นาน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

สิ่งที่ได้รับจากการทำเลสิก

ความมุ่งหวังหลักของคนไข้และหมอ คือ ต้องการให้ หายจากภาวะสายตาสั้น หรือ เอียงโดยสิ้นเชิง และ ถาวร เป็นอิสระจากการใช้แว่นตา หรือ เลนส์สัมผัสตลอดไป  แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถทำให้ได้ตามจุดประสงค์หลัก ก็จะมีจุดประสงค์ที่รองลงมาก็คือ ช่วยให้สายตาสั้นหรือเอียงลดลงจากเดิมให้มากที่สุด เพื่อจะไม่ จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแว่นตาหรือเลนส์สัมผัสตลอดเวลา

ซึ่งเมื่อเราทำให้ปัญหาหลักด้านสายตาหมดไป ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิต เช่นอาชีพการงาน ที่ดีขึ้น การสร้างความมั่นใจในตนเอง เช่นการที่เราสามารถแต่งหน้าได้ โดยไม่ต้องมีกรอบแว่นมาบดบังอีกต่อไป การได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการกับกิจกรรมที่ชอบ เช่นการว่ายน้ำ ดำน้ำ การท่องเที่ยวที่ไม่ต้องพกพาอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่ยุ่งยากอีกต่อไป