LASIK Hotline
สายตาดี มีไว้บอกต่อ

สิทธิพิเศษสำหรับการแนะนำผู้สนใจทำเลสิกจากคุณ รับส่วนลดค่าผ่าตัด สูงสุด 10,000 บาท ในการรักษาสายตาสั้นด้วยวิธี Femto LASIK หรือ ReLEx SMILE

มอบสิทธิพิเศษ สำหรับคนไข้ที่ได้รับการบอกต่อจากคนไข้ที่ทำไปแล้ว

1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2563

เงื่อนไข :